Головний редактор: 

  • Мальчикова Дар’я Сергіївна – доктор географічних наук, професор, професор кафедри географії та екології Херсонського державного університету.

Заступник головного редактора:

  • Пилипенко Ігор Олегович – доктор географічних наук, професор, декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету.

Відповідальний секретар:

  • Молікевич Роман Сергійович – кандидат географічних наук, доцент кафедри  географії та екології Херсонського державного університету.

Члени редакційної колегії:

1) Барановський Микола Олександрович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
2) Вишневський Віктор Іванович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства і туризму Національного авіаційного університету;
3) Гукалова Ірина Володимирівна – доктор географічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту географії Національної академії наук України;
4) Давидов Олексій Віталійович – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії та екології Херсонського державного університету;
5) Кисельов Юрій Олександрович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва;
6) Коржов Євген Іванович – кандидата географічних наук, молодший науковий співробітник Херсонської гідробіологічної станції НАН України;
7) Мельничук Анатолій Леонідович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
8) Нємець Людмила Миколаївна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
9) Чаплінський Павел – доктор габілітований, професор географії кафедри дослідження міст і регіонів, факультет наук про Землю Щецинського університету (м. Щецин, Республіка Польща);
10) Підгрушний Григорій Петрович – доктор географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу суспільно-географічних досліджень Інституту географії НАН України;
11) Ушкаренко Юлія Вікторівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин Херсонського державного університету;
12) Яворська Вікторія Володимирівна – доктор географічних наук, професор, професор кафедриекономічної та соціальної географії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
13) Шахман Ірина Олександрівна - кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та екології Херсонського державного університету.