Умови публікації

Умови публікації наукових статей  

Автори, які опублікують свою статтю у № 16 за 2022 рік на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість ще один раз упродовж поточного року безоплатно опублікувати свій доробок в одному з наступних номерів журналу. Ми хочемо підтримати кожного науковця в цей складний час!

Для опублікування статті у № 16 за 2022 рік Наукового віснику Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки» (категорія «Б») необхідно надіслати електронною поштою до редакції збірника до 30 червня 2022 року (включно) наступні матеріали:

  • довідку про автора;
  • статтю, оформлену згідно вказаних вимог.

Редакційна колегія наукового вісника перевіряє статті на плагіат, а також рецензує їх (вид рецензування - внутрішнє анонімне). У разі вдалого проходження перевірки авторам надсилаються реквізити для оплати публікаційного внеску. В іншому випадку стаття повертається на доопрацювання.

  • Після рецензування статті необхідно надіслати відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору.

Увага! Статті студентів приймаємо до опублікування тільки у співавторстві з науковим керівником.

Матеріали необхідно надіслати в електронному вигляді на адресу: editor@gj.kherson.ua.

Приклади підпису файлів: Верхов_Інформація_про_автора, Верхов_стаття, Верхов_квитанція.

У період воєнного стану в Україні журнал буде видаватися виключно в електронній формі.