Умови публікації

Умови публікації наукових статей  

Для опублікування статті у Науковому віснику Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки» (категорія «Б») № 19 за 2023 рік необхідно до 31 липня 2023 року (включно):

У разі успішного рецензування статті і позитивної перевірки на академічну доброчесність необхідно надіслати відскановану електронну копію підтвердження оплати публікаційного внеску.

Увага! Статті студентів приймаємо до опублікування тільки у співавторстві з науковим керівником.

Матеріали необхідно надіслати в електронному вигляді на адресу: editor@gj.kherson.ua.

Приклади підпису файлів: Верхов_стаття, Верхов_квитанція.