Умови публікації

Умови публікації наукових статей  

Для опублікування статті у № 16 за 2022 рік Наукового віснику Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки» (категорія «Б») необхідно надіслати електронною поштою до редакції збірника до 15 квітня 2022 року (включно) наступні матеріали:

  • довідку про автора;
  • статтю, оформлену згідно вказаних вимог.

Редакційна колегія наукового вісника перевіряє статті на плагіат, а також рецензує їх (вид рецензування - внутрішнє анонімне). У разі вдалого проходження перевірки авторам надсилаються реквізити для оплати публікаційного внеску. В іншому випадку стаття повертається на доопрацювання.

  • Після рецензування статті необхідно надіслати відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору.

 

Увага! Статті студентів приймаємо до опублікування тільки у співавторстві з науковим керівником.

 

Матеріали необхідно надіслати в електронному вигляді на адресу: editor@gj.kherson.ua.

Приклади підпису файлів: Верхов_Інформація_про_автора, Верхов_стаття, Верхов_квитанція.