Процедура рецензування

Після надання автором статті в редакцію журналу Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки»вона проходить двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind review): рецензенти не знають, хто є автором, автори не знають, хто є рецензентом.

Рецензування здійснюється одним з членів редакційної колегії, який є визнаним фахівцем у галузі знань за тематикою представленої роботи.

Об'єктивні рецензенти ретельно оцінюють якість наданого рукопису.

Рецензенти перевіряють рукописи на предмет обґрунтованості обраної дослідницької методології і процедур. Крім того, вони здатні виявити неетичні дії або плагіат.

В процесі рецензування рецензенти оцінюють якість роботи, грунтуючись на:

- дотриманні структурних вимог наукової статті;

- дотриманні редакційних конвенцій: заголовки, анотації та посилання повинні бути чіткими, інформативними, точними, повними, автори повинні бути ідентифіковані за інституційною приналежностю і адресою;

- дотриманні технічних вимог для публікації статті в журналі.

Після проходження рецензування автори отримують лист-підтвердження про прийняття статті до друку.

АНКЕТА РЕЦЕНЗЕНТА