Довiдка про автора

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання)

 

Рубрика журналу

 

Контактний телефон

 

E-mail