РЕЗУЛЬТАТИ ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ КЛЮЧОВИХ ДІЛЯНОК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Ю.В. Чебанова
Ключові слова: антропогенний ландшафт, регіональне природокористування, екологоландшафтознавчий аналіз, Запорізька область

Анотація

Рекомендації щодо оптимізації антропогенного навантаження на ландшафти Запорізької
області мають базуватися, серед іншого, і на еколого-ландшафтознавчому аналізі ключових ділянок  адміністративної Запорізької області. У статті виконаний еколого-ландшафтознавчий аналіз ключових ділянок таких ландшафтних областей: північностепової Приазовської височинної, Південно-Придніпровської схилово-височинної, Кінсько-Ялинської низовинної та Приазовської низовинної; південностепової Західно-Приазовської схилово-височинної та ДніпровськоМолочанської низовинної, а також Присивасько- Приазовської низинної сухостепової. Екологічний стан території проаналізований за ступенем прояву несприятливих природних процесів – водної та вітрової ерозії, засолення та підтоплення.

Посилання

1. Шищенко П.Г. Фізико-географічна область. Географічна енциклопедія України. Т. 3. К.: УРЕ, 1993. С. 339–340.
2. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1978. 319 с.
3. Атлас Запорізької області. К.: ГУГКК, 1997. 48 с.
4. Воровка В.П. Ренатуралізація як основа середовищестабілізуючого підходу до оптимізації екологічної інфраструктури (на прикладі Запорізької області). Культура народов Причерноморья. 2000. № 13. С. 12–15.
5. Бабміндра Д.І. Земельно-ерозійні процеси, їх локалізація та еколого-економічна оцінка на прикладі Запорізької області: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.19. Київ, 1994. 18 с.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
222-228
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ