ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ «РЕАБІЛІТАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ»

  • Н.В. Бєлоусова
Ключові слова: реабілітаційна географія, інклюзія, нозології, реабілітант, суспільство, інклюзивні групи

Анотація

У статті висвітлена проблема надання реабілітаційних послуг різним інклюзивним групам людей з різними нозологіями в українському суспільстві. Визначені основні причини збільшення кількості людей з інклюзією, і, насамперед, людей з інвалідністю. Запропонована модель реабілітаційної географії, до складу якої входять основні форми надання реабілітаційних послуг: рекреація, адаптація, професійна або комплексна допомога.

Посилання

1. Bielousova N.V. Inclusive tourismas as a segment of the economy of Ukraine World. Scientific extent: Collection of scientific articles. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017. 424 р. (р. 275-280);
2. Загальне положення про санаторно-курортний заклад: Постанова Кабінету міністрів України від 11 липня 2001 р. №805. URL: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/805-2001-п;
3. Про курорти: Закон України зі змінами, внесеними згідно із Законом №3370-IV (3370-15) від 19.01.06, ВВР, 2006, №22, ст. 184. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2026-14.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
229-233
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ