КЛИМАТ В РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

  • Гюнель Велиева
Ключові слова: туризм, рекреація, клімат, атмосферні осідання, сонячна енергія, повітряні маси, відносна вологість

Анотація

У статті розглянуто вплив кліматичного фактору на розвиток та територіальну організацію туризму, а також зв’язок між кліматичними показниками та організаційними формами туризму. Разом з цим, визначені привабливі туристичні зони по кожному регіону Азербайджану з урахуванням кліматичних факторів, представлені туристичні об’єкти та дані про туристів, що відвідують регіони.

Посилання

1. География Азербайджанской Республики (в трех томах). I том, Физическая география. Баку: Европа, 2014, 530 с.
2. География Азербайджанской Республики (в трех томах). Том II, Экономическая, социальная и политическая география. Баку: Европа, 2015, 328 с.
3. Туризм в Азербайджане, 2016. Баку: Малое предприятие № 9, 2017, 143 с.
4. Имрани З.Т., Зейналова К.З. Экономикогеографические особенности территориальной организации экономики Азербайджана. Баку, «Нафта-Пресс», 2014, 232 с.
5. Рахимов С.Х. Организация туризма и экскурсионной работы. Баку: Мутярджим, 2004, 312 с.
6. Мамедов Дж.А., Солтанова Г.Б., Рагимов С.Х. География международного туризма. Баку: Мутярджим, 2002, 512 с.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
234-238
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ