СУЧАСНІ ВНУТРІШНІ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

  • Л.В. Лозова
  • Д.С. Мальчикова
Ключові слова: суспільні перетворення, внутрішня міграція, вимушено переміщені особи, антитерористична операція

Анотація

У статті проаналізовано сучасні суспільні перетворення, зумовлені нестабільною політичною ситуацією на Сході України. Визначено причини й наслідки масових внутрішніх міграційних потоків населення зі Сходу України та Автономної Республіки Крим.

Посилання

1. Алисов Н.В. Экономическая и социальная георафия мира / Н.В. Алисов, Б.С. Хорев. – М. : Гардарики, 2003. – 215 с.
2. Бакишаев Д.К. Международное правовое регулировние выннуж-денной и трудовой миграции / Д.К. Бакишаев, Д.В. Иванов. – М. : Проект, 2013 – 392 с.
3. Баталов О.А. Внутрішня міграція та тимчасові переміщення в умовах політичних та соціально-економічних загроз / О.А. Малиновська, М.А. Піцик // Соціальна політика. – 2014. – № 17. – С. 23. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.niss.gov.ua.
4. Дорош С. Переселенці з Донбасу: «За що це нам?» / Світлана До-рош // ВВС Україна. – 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.bbc.com.
5. Дюк А.А. Розвиток міграційних процесів на території України / А.А. Дюк // Кримський вісник. – 2014. – № 6. – С. 6. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dsr.univ.kiev.ua.
6. Коровай Є. Аргумент / Є. Коровай // Экономический журнал. – 2014. – № 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://argumentua.com.
7. Міграційних рух населення, 2001 рік: Статистичний щорічник / Державний комітет статистики України, Управління статистики населення ; відп. за вип. П.П. Забродський. – К., 2002. – 27 с.
8. Міграційних рух населення, 2005 рік: Статистичний щорічник / Державний комітет статистики України, Управління статистики населення ; відп. за вип. П.П. Забродський. – К., 2006. – 27 с.
9. Міграційних рух населення, 2010 рік: Статистичний щорічник / Державний комітет статистики України, Управління статистики населення ; відп. за вип. Н.П. Павленко. – К., 2011. – 27 с.
10. Міграційних рух населення, 2011 рік: Статистичний щорічник / Державний комітет статистики України, Управління статистики населення ; відп. за вип. О.А. Вишневська. – К., 2012. – 27 с.
11. Міграційних рух населення, 2012 рік: Статистичний щорічник / Державний комітет статистики України, Управління статистики населення ; відп. за вип. О.А. Вишневська. – К., 2013. – 45 с.
12. Міграційних рух населення, 2013 рік: Статистичний щорічник / Державний комітет статистики України, Управління статистики населення ; відп. за вип. О.Е. Остапчук. – К., 2014. – 45 с.
13. Міграційних рух населення, 2014 рік: Статистичний щорічник / Державний комітет статистики України, Управління статистики населення ; відп. за вип. О.О. Кармазіна. – К., 2015. – 420 с.
14. Міграційних рух населення, 2015 рік: Статистичний щорічник / Державний комітет статистики
України, Управління статистики населення ; відп. за вип. О.А. Вишневська. – К., 2016. – 316 с.
15. Независимое бюро новостей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.polytech21.ru.
16. Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у ХХ – на початку ХХІ сторіччя / Микола Пістун. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2009. – 216 с.
17. Смаль В. Велике переселення: скільки в Україні переміщених осіб і як склалась їх доля /Валентина Смаль // Економічна правда. – 2016. – № 6. – С. 24–25.
18. Шевченко О.В. Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ / О.В. Шевченко, В.І. Жук ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – 2015. – С. 92. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua.
19. Юдина Т.Н. Социология миграции /Т.Н. Юдина. – М. : Академ. Проект, 2001. – 314 с.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
63-68
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ