МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК «LUTSK CITY GUIDE»: ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • О.В. Ільїна
  • Л.П. Бояр
Ключові слова: інформаційні технології, мобільний додаток, аудіогід, туризм, Луцьк

Анотація

Розглянуто значення інформаційних технологій у туристичній діяльності. Визначено сутність та перспективи використання мобільних додатків у туризмі. Проаналізовано досвід впровадження програм для мобільних пристроїв, зокрема аудіогідів, провідними туристичними центрами України та оцінено перспективи реалізації даної технології на прикладі міста Луцька. Розглянуто теоретичні та практичні рекомендації щодо розробки авторського мобільного додатку і його значення для підвищення туристичної привабливості території.

Посилання

1. Грищук О.К., Тищенко А.М. Обґрунтування використання інноваційних маркетингових інструментів у сфері автомобільного туризму. Економіка та управління на транспорті. 2015. Вип. 1. С. 45–57.
2. Ільїн Л.В., Моклиця Ю.В. Комплексний аналіз і планування розвитку туристичного продукту міста Луцька. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2011. № 9. С. 124–129.
3. Ільїна О.В., Луговська Л.П. Знакування історико-культурних об’єктів міста Луцька за допомогою технологій QR-кодування. V Миколаївські читання: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 12–13 травня 2016 р.). Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. С. 122–125.
4. Ільїна О.В., Луговська Л.П. Авторський вебсайт «Туристичний Луцьк» як інструмент підвищення ефективності туристичної діяльності. Географія та туризм: Наук. збірник. 2016. Вип. 38. С. 115–123.
5. Ільїна О.В., Луговська Л.П. Перспективи використання QR-кодування у туристичній діяльності (на прикладі міста Луцька). Географія та туризм: Наук. збірник. 2016. Вип. 36. С. 117–126.
6. Ільїна О.В., Луговська Л.П. Роль інноваційних та інформаційних технологій у туристичній діяльності (на прикладі авторського веб-сайта «Туристичний Луцьк»). Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р.:
(тези у 2-х ч.); редкол.: О.І. Черевко та ін. Харків: ХДУХТ, 2017. Ч. 2. С. 231.
7. Ільїна О.В., Бояр Л.П. Ткачук Т.В. Туристичний бренд як інструмент підвищення іміджу і туристичних можливостей України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». 2017. Вип. 7. С. 185–191.
8. Ільїна О.В., Луговська Л.П. Удосконалення системи інформаційного забезпечення туристів за допомогою сучасних технологій (на прикладі міста Луцька). Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання третє. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017. С. 58–72.
9. Лобовікова О.О. Мобільний телефон як інструмент комунікацій у сучасному українському суспільстві. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2013. Вип. 57. С. 102–108.
10. Пасічник В., Савчук В. Система баз даних та знань туристичних мобільних путівників. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. 2016. № 843. С. 154–164.
11. Мобільний веб-сайт чи мобільний додаток. URL: https://habrahabr.ru/post/168843
12. Мобільні додатки в бібліотечній діяльності: зарубіжний досвід. URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/838
13. Мобільні пристрої та інтернет в Україні: статистика і тренди. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8hjwTg04CAw&index=6&list=PLoEUqoMf4fkEiOYifwtqPJwIIi8k-l6pX
14. Про Програму розвитку туризму у місті Луцьку на 2015–2016 роки. URL: https://document.org.ua/pro-programu-rozvitku-turizmu-u-mistilucku-na-2015-2016-rok-doc213292.html
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
251-255
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ