КІНОТУРИЗМ – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

  • В.В. Машкіна
  • С.С. Салімон
Ключові слова: культурно-пізнавальний туризм, кінотуризм, дистинації кінотуризму

Анотація

У статті розкрито особливості кінотуризму – інноваційного напрямку розвитку культурно-пізнавального туризму. Проведено аналіз наукових досліджень щодо кінотуризму як складової частини культурно-пізнавального туризму. Дана характеристика форм кінотуризму, з прикладами. Вказана класифікація дистинацій кінотуризму. Проаналізований вплив кінотуризму на зростання економіки ряду країн. Запропоновані можливості використання ресурсів кінотуризму із сучасним сервісом Mapillary, а також у навчальному процесі викладання в школі.

Посилання

1. Байков Е.А. Инновационные аспекты развития культурно-познавательного туризма в современных условиях. Петерб. экон. журн. 2014. № 2. С. 58–65.
2. Основы туристской деятельности: учеб. для лицеев, колледжей и сред. спец. учеб. заведений турист. профиля / Г.И. Зорина, Е.Н. Ильина, Е.В. Мошняга и др.; ред. кол.: В.А. Квартальнов и др.; Рос. междунар. акад. туризма. Москва: Совет. спорт, 2004. 199 с.
3. Побирченко В.В., Шутаева Е.А. Тенденции развития международного туризма. Инновационная наука. 2016. № 10–1. С. 101–103.
4. Салімон В., Салімон С. Використання кіноматеріалів на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2017. Вип. 26. С. 71–74.
5. Класифікаційний дискурс. URL: http://pidruchniki.com/1376102543517/turizm/klasifikatsiyniy_diskurs (дата звернення: 05.05.2018).
6. Конференція ВТО в Лісабоні. Tourism Vision 2020. URL: http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enhr_3.pdf (дата звернення: 05.05.2018).
7. Dejan Berić, Milutin Kovačević, Karolina Simat, Sanja Božić. Film Tourism: A Contemporary Resource for Promoting Serbia. TURIZAM. 2013. Volume 17. Issue 1. P. 18–28. URL:http://www.dgt.pmf.uns.ac.rs/turizam/arhiva/vol_1701_2.pdf (дата звернення: 05.05.2018).
8. Digital renaissance. Film induced tourism. URL: http://www.rinascimentodigitale.it/film-inducedtourism.html (дата звернення: 05.05.2018).
9. Gjorgievski Mijalce. Movie induced tourism: A new tourism phenomenon. UTMS Journal of Economics. 2012. 3 (1). P. 97–104. URL: http://utmsjoe.mk/files/Vol.%203%20No.%201/1-C3-Gjorvievski.pdf (дата звернення: 05.05.2018).
10. Grihault N. Film Tourism – The Global Picture. Travel & Tourism Analyst. 2003. 5. P. 1–22
11. Mapillary. URL: www.mapilary.com
12. Nizioł A. Film tourism as a new way to market a destination. Scientific Review of Physical Culture. 2009. № 5. P. 149–155. URL: http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-5/Issue-4/23.aspx (дата звернення: 05.05.2018).
13. Quantifying Film and Television Tourism in England. Report for Creative England in association with Visit England by Olsberg. URL: http://applications. creativeengland.co.uk/assets/publicresource/140.pdf (дата звернення: 05.05.2018).
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
263-269
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ