СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • С.В. Тищенко
Ключові слова: сільський зелений туризм, нетрадиційна форма ведення господарства, зелена садиба, підприємництво

Анотація

У процесі написання статті розкрито сутність сільського зеленого туризму, опрацьовано теоретико-методичні основи сільського зеленого туризму як нетрадиційної форми ведення господарства. Здійснено загальну характеристику нетрадиційної форми ведення господарства – сільських садиб зеленого туризму – на прикладі конкретного регіону (Житомирської області).

Посилання

1. Пітюлич М., Михайлюк І. Особливості функціонування сільського туризму в Україні та досвід європейських країн. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». 2011. Вип. 33. Ч. 3. С. 154–158.
2. Дарчук В. Формування стратегічних основ розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.03. Донецьк, 2014. 21 с.
3. Кудла Н. Соціально-економічне значення агротуризму в розвитку підприємництва на селі. Регіональна бізнес-економіка та управління. 2004. № 3. С. 103–108.
4. Кудла Н. Вплив екотуризму на збалансований розвиток сільських територій. Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. Вип 24. С. 147–154.
5. Горішевський П., Васильєв В., Зінько Ю. Сільський зелений туризм: організація надання гостинності. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. 148 с.
6. Гловацька В. Особливості розвитку сільського зеленого туризму як підприємницької діяльності. Інноваційна економіка. 2010. № 16. С. 45–48.
7. Сільський туризм в Європі та Америці. Туризм сільський зелений. 2009. № 11. С. 13.
8. Куценко В. Розвиток сільського туризму в контексті реалізації моделі «Зелене зростання». Економіка. Управління. Інновації. 2011. № 2(6). С. 37–42.
9. Виханский О. Стратегическое управление: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Гардарики, 1998. 296 с.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
293-301
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ