«ЛИСТИ З ЧУЖИНИ» Я. ОКУНЕВСЬКОГО: ГЕОГРАФІЯ І ГЕОПОЛІТИКА

  • О.І. Гуров
  • Р.П. Ткаченко
Ключові слова: геополітика, україноцентричність, Європа, Азія, Африка

Анотація

У статті йдеться про книгу нарисів Я. Окуневського «Листи з чужини» як джерело з історії географії,  країнознавства і геополітики в Україні. Роздуми автора «Листів» увиразнюються у контексті європейської геополітичної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. Його враження від подорожей Європою, Азією, Африкою засадничо пов’язані з українською проблематикою.

Посилання

1. Ганіткевич В., Солоненко М., Шендеровський В. Ярослав Окуневський. Повернення. Світогляд. 2011. №4. С. 58 – 63.
2. Кочубей Ю.М. Популяризація знань про Схід в Україні: адмірал Я. Окуневський (1860 – 1929) і його подорожі на Схід. Східний світ. 2016. С. 66 – 70.
3. Окуневський Я. Листи з чужини. Київ: Темпора, 2009. 518 с.
4. Прохасько Т. Адмірал з Яворова. URL: http://firtka.if.ua/blog/view/admiral-z-avorova5527 (дата звернення: 03.06.2018).
5. Свинко Й. Ярослав Окуневський – адмірал, очільник медичної служби військово-морського флоту Австро-Угорщини, мандрівник, письменник. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. 2012. №1. С. 3 – 9.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
302-307
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА