ГЕОГРАФІЯ МІСЬКИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ

  • А.А. Мозговий
Ключові слова: місто, міський розвиток, конфліктна ситуація, конфліктність, конфліктогенність, міські конфлікти

Анотація

Із суспільно-географічних позицій схарактеризовано конфліктну взаємодію у міському
просторі. Розмежовано такі поняття, як «конфліктна ситуація», «конфліктність» і «конфліктогенність». Узагальнено основні підходи до систематизації міських конфліктів. Визначено, що конфлікти є не тільки наслідком динамічного міського розвитку, а і його передумовою.

Посилання

1. Gualini Е. Conflict in the City. Contested Urban Spaces and Local Democracy / Enrico Gualini, João Morais Mourato, Marco Allegra. – Berlin : JOVIS, 2015.
2. Hoolachan A. Localism, scale and place in claims for sustainable urbanism: Moving beyond the idealist and materialist / А. Hoolachan, М. Tewdwr-Jones. –London : Routledge, 2015.
3. Locating Urban Conflicts. Ethnicity, Nationalism and the Everyday / еd. by Wendy Pullan and Britt Baillie. – London : PALGRAVE MACMILLAN, 2013.
4. Філософський енциклопедичний словник /Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НAH України ; під ред. В.І. Шинкарука. – К. : Абрис, 2002. – 750 с.
5. Всемирная энциклопедия. Философия. – М. : АСТ, 2001. – 1312 с.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
69-74
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ