КОНВЕРГЕНТНИЙ РОЗВИТОК ОПЕРАТОРІВ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ.

  • К.С. Шапошников
  • О.Д. Осадчій
Ключові слова: конвергенція, інфокомунікації, інформація, національна економіка, ринок, телекомунікації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей становлення та розвитку ринку інфокомунікацій в національній економіці. Визначено, що інформаційно-комунікаційні технології охоплюють сукупність інформаційних та комунікаційних технічних засобів і методів збору, обробки й передачі даних для отримання інформації нової якості. Виділено основні фактори, що впливають на розвиток ринку інформаційно-комунікаційних технологій. Обґрунтовано види конвергенції, характерні для сфер телекомунікацій та інфокомунікацій у національній економіці.

Посилання

1. Васильев В.В. Инфокоммуникационные технологии и информациональная экономика / В.В. Васильев, Т.А. Кузовкова. – М. : Издательство «Палеотип», 2005 – 268 с.
2. Валов С.Г. Сетевая модель инфокоммуникаций / С.Г. Валов // Инфокоммуникационные сети XXI века : материалы межд. конференции МАС 2004: – (Москва, 2 ноября 2004 г.). – С. 52–57.
3. Информационные технологии в бизнесе / [пер. с англ. А. Железниченко, И. Клюева и др.]; под ред. М. Желены. – СПб. : Питер, 2002. – 1120 с.
4. Инфокоммуникационные технологии в брокерской и дилерской деятельности : [учебное пособие] / [П.В. Акинин, В.А. Королёв, Ю.Г. Лесных, А.Ю. Петров] ; под ред. Докт. экон. наук, проф. П.В. Акинина. – М. : КНОРУС, 2007. – 192 с.
5. Инькова Н.А. Современные интернет-технологии в коммерческой деятельности : [учебное пособие] / Н.А. Инькова. – М. : Издательство «Омега-Л», 2007. – 188 с.
6. Корпоративне управління бізнес-структурами: теорія креакратії, розвиток мереж та концепт самоорганізації підприємництва : [монографія] / В.В. Коваль. І.М. Тихонова, К.С. Шапошников, І.В. Яцкевич. – О. : ВМВ, 2013. – 272 с.
7. Кузовкова Т.А. Индикаторы отраслевого развития в условиях конвергенции связи и информатики / Т.А. Кузовкова // Электросвязь. – 2001. – № 2. – С. 25–28.
8. Мардер С.Н. Смена парадигмы телекоммуникаций и семиуровневая модель взаимодействия открытых систем / С.Н. Мардер // Электросвязь. – 2007. – № 2. – С. 9–10.
9. Петрова Е.А. Современный информационный рынок: микроэкономический анализ закономерностей формирования и развития / Е.А. Петрова. – М. : Гелиос, 2004. – 128 с.
10. Рейман Л.Д. Закономерности функционирования и регулирования инфокоммуникаций / Л.Д. Рейман. – М. : Научная книга, 2003. – 272 с.
11. Сакалош Т.В. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій: інновації та кризові явища / Т.В. Сакалош // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – К. : ІВЦ «Політехніка», 2006. – № 3. – С. 260–266.
Опубліковано
2014-12-22
Сторінки
13-19
Розділ
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ