ТЕРИТОРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Д.С. Мальчикова
Ключові слова: територія, територіальні ресурси, регіональний розвиток, планування територій

Анотація

У статті показано напрями аналізу територіальних ресурсів Херсонської області. Проаналізовано численні й різноманітні характеристики території, показано специфічні суспільно-географічні характеристики та особливості її використання як ресурсу. Визначено проблеми аналізу наявного природокористування в регіоні, запропоновано варіанти аналізу сумісності/несумісності різних видів природокористування.

Посилання

1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року : затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.
2. Мальчикова Д.С. Планування території регіону: суспільно-географічна концептуалізація / Д.С. Мальчикова // Український географічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 23–29.
3. Топчієв О.Г. Територія: сучасний зміст поняття; функції; ресурсний потенціал / О.Г. Топчієв // Український географічний журнал. – 2010. – № 4(72). – С. 3–9.
4. Camagni R. Macroeconomic and territorial policies for regional competitiveness: an EU perspective / R. Camagni, R. Capello // Regional Science Policy & Practice. – 2010. – № 2. – P. 1–19.
5. Giffinger R. Kleinräumige Wirtschaftsentwicklung im dicht genutzten Stadtgebiet von Wien / R. Giffinger, R. Kalasek, B. Binger. – Stadtenwicklung Wien, 2004. – 78 р.
6. Giffinger R. Territorial Capital – Understanding and Challenges for a knowledge based strategic Approach / R. Giffinger // Territorium. – 2008. – № 8. – P. 7–15.
7. Perucca G. The Role of Territorial Capital in Local Economic Growth: Evidence from Italy / G. Perucca // European Planning Studies. – 2014. – Vol. 22. – № 3.– P. 537–562.
8. Sweet D.C. The geographer’s role in the urban planning process / D.C. Sweet // Southeastern Geographer. – 1969. – Vol. 9. – № 1. – Р. 25–35.
9. Walsh C. Rethinking the Spatiality of Spatial Planning: Methodological Territorialism and Metageographies / C. Walsh // European Planning Studies. – 2014. – Vol. 22. – № 2. – P. 306–322.
Опубліковано
2014-12-22
Сторінки
52-58
Розділ
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ