АНАЛІЗ ТЕХНОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ У ГЕОСФЕРІ

  • О.О. Меркулова
Ключові слова: техногенез, антропогенна діяльність, біосфера

Анотація

У статті узагальнено наявний нині матеріал із техногенезу та зміни навколишнього середовища залежно від видів виробничої діяльності людини. Наводяться рекомендації щодо запобігання та зменшення негативного впливу техногенезу на перетворення різних елементів географічної оболонки. Висловлюються думки про основні напрями дослідження з прогнозування змін навколишнього середовища в сучасну епоху та в подальшому

Посилання

1. Буравльов Є.П. Класифікація і управління техногенними ризиками / Є.П. Буравльов, І.П. Дрозд, Г.М. Коваль // Екологія і ресурси : зб. наук. праць. Українського Інституту дослідження навколишнього середовища і ресурсів. – К. : УІНСіР РНБОУ, 2003. – C. 17–25.
2. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія / В.М. Гуцуляк. – Чернівці : Рута, 2001. – 248 с.
3. Демчишин М.Г. Техногенні впливи на процеси в геoлогічному середовищі України / М.Г. Демчишин // Геологія в ХХІ столітті: шляхи розвитку та перспективи / за ред. П.Ф. Гожика. – К. : Товариство «Знання», 2001. – С. 91–102.
4. Малахов І.М. Техногенез у геологічному середовищі / І.М. Малахов. – Кривий Ріг : ОКТАН-ПРИНТ, 2003. – 252 с.
Опубліковано
2014-12-22
Сторінки
76-78
Розділ
ГЕОМОРФОЛОГІЯ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ