СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

  • Л.М. Богадьорова
Ключові слова: сільський зелений туризм, господарства населення, агротуризм, фермерське господарство, агрооселі

Анотація

Сільський туризм займає істотне місце на світовому туристському ринку. У статті проаналізовано особливості організації сільського туризму в Україні та провідної ролі господарств населення в туристичній галузі сільської місцевості.

Посилання

1. Гловацька В. Сільський зелений туризм: сутність, функції, основні організації / В. Гловацька // Економіка АПК. – 2006. – № 10. – С. 148–155.
2. Горьовий В. Менеджмент фермерських господарств : [навчальний посібник] / за ред. В. Горьового. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 366 с.
3. Заставецький Т. Туризм як одна з пріоритетних галузей розвитку депресивного аграрного регіону / Т. Заставецький // Туризм сільський зелений. – 2007. – № 6. – С. 15–19.
4. Мармуль Л. Методичні підходи до оцінки ефективності туристичних послуг аграрних підприємств / Л. Мармуль, Т. Пінчук // Таврійський науковий вісник : збірник наукових праць. – Херсон : ХДАУ. – 2003. – Вип. 28. – С. 230–235.
5. Рутинський М. Сільський туризм : [навчальний посібник] / М. Рутинський, Ю. Зінько. – К. : Знання, 2006. – 271 с.
Опубліковано
2014-12-22
Сторінки
79-83
Розділ
ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ