ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

  • Г.П. Підгрушний
  • К.В. Мезенцев
  • Н.І. Мезенцева
Ключові слова: регіон, економічні трансформації, регіональна нерівність, Україна

Анотація

У статті розкрито просторові аспекти економічних трансформацій у галузях промисловості, сфері послуг та аграрній сфері України в пострадянський період. На основі обрахунку коефіцієнта Джині проаналізовано динаміку економічної нерівності регіонів України.

Посилання

1. Мезенцев К.В. Урбанізовані території України: причини та наслідки трансформації у пострадянський період / К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева // Соціально-географічні виклики у СхідноЦентральній Європі на початку ХХІ століття : зб. матер. міжнар. наук. географ. конф. (м. Берегово, 29–30 березня 2012 р.) / за ред. Д.Д. Фодора. – Берегове, 2012. – Т. 1. – С. 310–317.
2. Мезенцев К.В. Регіональний розвиток: чинники нерівномірності та формування периферії / К.В. Мезенцев // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». – 2012. – № 9(234). – С. 20–26.
3. Мезенцева Н.І. Територіальні особливості розміщення торговельно-розважальних центрів в Україні / Н.І. Мезенцева, Т.Л. Бура // Регіон-2012: стратегія оптимального розвитку : матер. наук.- практ. конф. (м. Харків, 25–26 жовтня 2012 р.) / за ред. В.С. Бакірова. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – С. 39–42.
4. Підгрушний Г.П. Значення полюсів соціально-економічного розвитку у вдосконаленні територіальної організації суспільства / Г.П. Підгрушний // Український географічний журнал. – 2013. – № 4. – С. 40–47.
5. Підгрушний Г.П. Трансформаційні процеси в економіці України: галузевий та регіональний аспекти / Г.П. Підгрушний // Географічна наука і практика: виклики епохи : матер. міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Т. 1. – С. 195–198.
Опубліковано
2015-01-19
Сторінки
4-13
Розділ
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ