ДЕЯКІ РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ

  • Ю.О. Кисельов
Ключові слова: Україна, геополітичний вибір, регіон, євроінтеграція, українсько-російський конфлікт

Анотація

Розглянуто деякі історичні аспекти впливу ландшафтних особливостей меж української етнічної території на формування геополітичного положення України. Окреслено ментальні наслідки багатовікового розчленування українських земель між сусідніми державами. Наголошено на причинах сепаратистських тенденцій в окремих регіонах України. Визначено ймовірні наслідки втрати територіальної цілісності України для її європейської інтеграції

Посилання

1. Дністрянський М. Теоретичні основи етногеополітики / М. Дністрянський. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 500 с.
2. Заставний Ф. Географія України : в 2 кн. / Ф. Заставний. – Львів : Світ, 1994– . – Кн. 1. – 472 с.
3. Кисельов Ю. Геософія як теоретична основа геополітики / Ю. Кисельов // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – Вип. 23. – С. 70–73.
4. Паламарчук М. Геополітичне положення України (сутність і основні риси) / М. Паламарчук, О. Паламарчук // Український географічний журнал. – 1994. – № 1. – С. 3–9.
5. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? / С. Рудницький ; упор. О. Шаблій. – Львів : Світ, 1994. – 415 с.
6. Сонько С. Просторовий розвиток соціо-природних систем: шлях до нової парадигми / С. Сонько. – К. : Ніка-центр, 2003. – 286 с.
7. Топчієв О. Основи суспільної географії / О. Топчієв. – О. : Астропринт, 2009. – 472 с.
8. Шаблій О. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. Шаблій. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 744 с.
9. Шаблій О. Основи загальної суспільної географії / О. Шаблій. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 444 с.
Опубліковано
2015-01-19
Сторінки
46-49
Розділ
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ