СПЕЦИФІКА ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ В РІВНІ УРБАНІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  • Н.В. Омельченко
Ключові слова: урбанізація, міське населення, місто, селище міського типу, Херсонська область

Анотація

Статтю присвячено короткому аналізу урбанізаційних тенденцій і динаміки основних показників урбанізації в Україні та Херсонській області. Акцентується увага на кількісному характері урбанізації, де основним показником виступає частка міського населення. Констатовано значну територіальну диференціацію в частці міських жителів за районами Херсонської області.

Посилання

1. Геническ курортный: международный справочник / под ред. В.В. Андрейченко, В.С. Голубенко. – Херсон : ООО «Редакция газеты «Губерния», 1997. – 30 c.
2. Географія Херсонщини : [навч. посібник] / І.О. Пилипенко, Д.С. Мальчикова, С.Л. Єрмакова, М.М. Руденко, О.М. Грачова, А.В. Козловець, А.Ю. Саркісов. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2007. – 221 с.
3. Гречана С.І. Економічний та соціальний розвиток сучасного міста : [монографія] / С.І. Гречана. – Луганськ : Ноулідж, 2011. – 193 с.
4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
5. Посацький Б.С. Основи урбаністики : [навч. посібник] : у 2 ч. / Б.С. Посацький. – 2-ге вид., доп. – Львів : Манускрипт, 2002– . – Ч. 1 : Урбанізація та територіальне розпланування. – 2002. – 120 с.
6. Салій І.М. Урбанізація в Україні: соціальний та управлінський аспекти / І.М. Салій. – К. : Наукова думка, 2005. – 303 с.
7. Статистичний щорічник Херсонської області за 2013 рік : статист. зб. / за ред. В.А. Вознюка. – Херсон : Головне управління статистики в Херсонській області, 2014. – 503 с.
Опубліковано
2015-01-19
Сторінки
50-56
Розділ
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ