ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ ТА КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

  • Ю.М. Бульба
Ключові слова: інвестиції, інвестиційні процеси, класифікація інвестицій, капітальні інвестиці

Анотація

У статті досліджено теоретичні основи інвестиційних процесів в Україні. Висвітлено погляди різних учених щодо сутності інвестицій. Проаналізовано інвестиції за різними ознаками. Проведено аналіз капітальних інвестицій в Україні.

Посилання

1. Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / М.П. Денисенко. – К. : Алерта, 2003. – 338 с.
2. Дорошенко Т.В. Сутність інвестицій як економічної категорії / Т.В. Дорошенко // Фінанси України. – 2000. – № 11. – C. 114–118.
3. Качаєв Ю.Д. Теоретико-методологічні та методичні засади інвестиційно-географічного районування України / Ю.Д. Качаєв // Український географічний журнал. – 2005. – № 3. – C. 38–43.
4. Качаєв Ю.Д. Типізація регіонів України за особливостями інвестиційної діяльності / Ю.Д. Качаєв // Український географічний журнал. – 2005. – № 4. – C. 44–50.
5. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений / П. Массе. – М. : Статистика, 1971. – 504 с.
6. Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні : [навчальний посібник] / А.С. Музиченко. – К. : Кондор, 2005. – 406 с.
7. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 37. – 238 с.
8. Шарп У.Ф. Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бейли. – пер. с англ. – М. : Инфра-М, 2003. – 1028 с.
9. Регіони України : статистичний збірник : в 2 ч. / за ред. О.Г. Осауленка ; Державна служба статистики України. – К., 2013. – Ч. ІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
Опубліковано
2015-01-19
Сторінки
64-69
Розділ
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ