ПРОВІДНІ ВИДИ АНТРОПОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛЬЄФУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

  • О.О. Афанасьєва
Ключові слова: антропогенна діяльність, трансформація рельєфу, компоненти ландшафту

Анотація

У статті наведено наявні види антропогенної діяльності, яка безпосередньо є чинником щодо перетворення рельєфу. Надано коротку характеристику форм антропогенного рельєфу, які виникають у результаті цього впливу. Представлено можливі заходи й шляхи мінімізації впливу трансформації рельєфу на навколишнє середовище. 

Посилання

1. Білявський Г.О. Основи екології : [підручник] / Г.О. Білявський. – К. : Либідь, 2004. – 408 с.
2. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів / С.А. Вижва. – К. : ВГЛ «Обрії», 2004. – 236 с.
3. Гошовський С.В. Екологічна безпека техногенних систем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів / С.В. Гошовський, Г.І. Рудько, Б.М. Преснер. – Львів ; К. : ЗАТ «Нічлава», 2002. – 624 с.
4. Коржнев М.М. Чинники впливу антропогенних змін геологічного середовища України на біорізноманіття і людину / М.М. Коржнев, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Є.О. Яковлєв // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – К., 2003. – № 1. – C. 59–69.
5. Липинець І.П. Методичний підхід до еколого-економічної оцінки земельних ресурсів у зоні зрошення півдня України / І.П. Липинець // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2005. – Вип. 15.6. – С. 429–432.
6. Рельєф України : [навч. посібник] / [Б.О. Вахрушев, І.П. Ковальчук, О.О. Комлєв, Я.С. Кравчук, Е.Т. Палієнко, Г.І. Рудько, В.В. Стецюк] ; за заг. ред. В.В. Стецюка. – К. : ВД «Слово», 2010. – 688 с.
7. Ромашенко М.І. Зрошення в Україні: стан та шляхи поліпшення / М.І. Ромашенко, С.А. Балюк. – К. : Світ, 2000. – 153 с.
8. Рудько Г.І. Екологічна геоморфологія України / Г.І. Рудько. – K. : ВД «Слово», 2010. – 336 с.
9. Сучасна динаміка рельєфу України / за ред. В.П. Палієнко. – К. : Наукова думка, 2005. – 258 с.
10. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії : [навч. посібник] / О.Г. Топчієв. – О. : Астропринт, 2001. – 560 с.
Опубліковано
2015-01-19
Сторінки
79-86
Розділ
ГЕОМОРФОЛОГІЯ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ