САДОВО-ПАРКОВІ КОМПЛЕКСИ МІСТА ХЕРСОНА: ПЕРЦЕПЦІЙНИЙ АСПЕКТ

  • І.В. Охременко
  • Я.О. Кросенко
Ключові слова: перцепційність, садово-паркові комплекси міста Херсона, перцепційність садово-паркових комплексів міста Херсона

Анотація

У статті викладено результати дослідження перцепційних аспектів садовопаркових комплексів міста Херсона. Проведено аналіз сучасного стану зеленої зони міста на основі оцінки естетичних характеристик, визначено проблеми функціонування й розвитку садово-паркових комплексів, надано пропозиції щодо збереження, регульованого використання та збільшення привабливості парків та інших зелених зон міста Херсона. 

Посилання

1. Григорян А.Г. Ландшафт современного города / А.Г. Григорян. – М. : Стройиздат, 1986. – 136 с.
2. Гродзинський М.Д. Естетика ландшафту : [навч. посібник] / М.Д. Гродзинський, О.В. Савицька. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – 183 с.
Опубліковано
2015-01-19
Сторінки
87-91
Розділ
ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ