МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ГЕОГРАФІЇ

  • К.І. Ковальова
  • Г.Ю. Нападовська
Ключові слова: метод проектів, проективні технології, модернізація навчання, методична доцільність, методичні особливості

Анотація

Досліджено особливості застосування методу проектів на уроках географії в загальноосвітніх навчальних закладах. Тема дослідження є актуальною, оскільки сучасна школа висуває низку нових вимог до учнів і потребує оновлення та модернізації. Розкрито сутність проективної технології навчання, розглянуто класифікацію методу проектів. Обґрунтовано методичну доцільність, особливості застосування й розробки методу проектів на уроках географії та в позакласній роботі.

Посилання

1. Ващенко Г. Загальні методи навчання : [підручник для педагогів] / Г. Ващенко. – К. : Укр. видавнича спілка, 1997. – 410 с.
2. Герасимюк Т. Особливості застосування інтерактивних методів та технологій на уроках географії / Т. Герасимюк. – 2009. – № 22(146). – С. 16.
3. Задорожній М. Застосування проективних технологій на уроках географії / М. Задорожній // Географія та економіка в школі. – 2010. – № 10. – С. 4–6.
4. Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти / В. Логвін. – 2002. – № 26. – С.4.
5. Шиліна С. Інтерактивні технології навчання на уроках географії / С. Шиліна. – М. : НМЦ, 2006. – 157 c.
Опубліковано
2015-01-19
Сторінки
113-118
Розділ
НОВІТНІ ПІДХОДИ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ