АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА НА ПРИКЛАДІ ОГН ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Л.М. Богадьорова
Ключові слова: особисті господарства населення, тваринництво, поголів’я, територіальна організація

Анотація

У процесі здійснення аграрної реформи, тваринництво України зазнало, на жаль, негативних змін. У статті проаналізовано просторові аспекти спеціалізації тваринництва і забезпеченості поголів’ям сільськогосподарських тварин в особистих господарствах населення Херсонської області.

Посилання

1. Саблук П.Т. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (випуск 5) / П.Т. Саблук – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 647 с.
2. Прокопа І.В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку / І.В. Прокопа, Т.В. Беркута. – К. : Інститут економіки та прогнозування НАН України. – 2011. – 240 с.
3. Мальчикова Д.С. Соціально-економічні та екологічні аспекти організації території в межах зон впливу міських систем розселення Херсонської області // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць. В 4-х т. – К.: ВГЛ «Обрій», 2004. – Т. 2. – С. 350-352.
4. Яворська Т.І. Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури / Т.І. Яворська, І.Б. Франчук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 3(27). – С. 48-52.
Опубліковано
2016-02-29
Сторінки
5-10
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ