Територіальне планування українських сільських районів: методологічні підходи, проблеми та перспективи

  • Д.С. Мальчикова
Ключові слова: сільські території, територіальне планування, соціально-географічне дослідження, Україна

Анотація

В статті визначено специфічні особливості сільських територій як об’єкта геопланування. Проблеми та обмеження, які ускладнюють процес планування сільських територій, розкриті в контексті подальшого теоретичного,  методологічного та методичного розвитку на основі геопланування сільських територій.

Посилання

1. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 7 лютого 2002. №3059- ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №30. – P. 204.
2. Про екологічну мережу України: Закон України від 24 черв. 2004 р. № 1864–IV // Законодавство України про екологію / уклад. О.М. Роїна. – К., 2007. – P. 52–62.
3. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 року N 3038-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – P. 343.
4. Нудельман В. Деякі проблемні питання вдосконалення інституційних засад здійснення регіональної політики в Україні / Volodymir Nudelman/Data access mode - http://www.municipal.gov.ua/data/loads/nudelman_2007.doc
5. Мальчикова Д.С. Суспільно-географічний аналіз функцій сільської місцевості // Часопис соціально-економічної географії. – 2009. – Вип. 6 (1). – P. 49-54.
6. Білоконь Ю.М. Регіональне планування (теорія і практика) / За ред. І.О.Фоміна. – К.: Логос, 2003. – 246 p.
Опубліковано
2016-02-29
Сторінки
11-15
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ