ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В КУРСІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ

  • Г.Ю. Нападовська
Ключові слова: інтерактивна технологія, проективні технології, модернізація навчання, методична доцільність, методичні особливості

Анотація

У процесі написання статті розкрита сутність інтерактивних технологій навчання, обґрунто- вані методична  доцільність, особливості застосування інтерактивних технологій, описані методичні рекомендації застосування інтерактивних технологій в курсі регіональної економічної і соціальної географії світу.

Посилання

1. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання / О.П. Буйницька. – К.: Освіта, 2012. – 205 с.
2. Комар О.А. Інтерактивні технології у ВНЗ / О.А. Комар. – Умань: ДПУ імені П. Тичини, 2004. – С. 35.
3. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: Освіта, 2002. – 136 с.
4. П’ятакова Г.П. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі Электронный ресурс / Г.П. П’яткова, Н.М. 5 Заячківська // Інтерактивні методики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 55 с. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_others/pedtehnol1.htm
5. Тверезовська Н.Т. Інтерактивні інноваційні технології у системі вищої освіти / Н.Т. Тверезовська. – К.: Наукове знання, 2009. – С. 57.
Опубліковано
2016-02-29
Сторінки
16-19
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ