ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕБІГУ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • Н.В. Омельченко
Ключові слова: урбанізація, історичний аналіз, місто, село, Херсонська область

Анотація

Дана стаття присвячена короткому аналізу історико-географічних передумов урбанізації на території Херсонської області. Показані основні чинники, що впливали на розвиток урбанізаційних процесів в Херсонській області. Виявлено важливий вплив природно-географічного та соціально-економічного чинників на розвиток урбанізації.

Посилання

1. Географія Херсонщини : навч. посібник / [Пилипенко І. О., Мальчикова Д. С., Єрмакова С. Л., Руденко М. М. та ін.]. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2007. – 221 с.
2. Історія міст і сіл Української РСР : в 26-ти т. / Ін-т історії АН УРСР ; редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]. – Київ : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1967–1974. [Т. 21] : Херсонська область / редкол.: О. Є. Касьяненко (голова) [та ін.]. – 1972. – 686 с.
3. Константінова Вікторія Миколаївна. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки) : монографія / Вікторія Константінова; наук. ред. А. В. Бойко; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня [та ін.]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 594 с.
4. Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика) – М.: Высшая школа, 1991. – 319 с.
Опубліковано
2016-02-29
Сторінки
20-23
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ