АНАЛІЗ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

  • О.О. Афанасьєва
Ключові слова: безпека життєдіяльності населення, техногенна катастрофа, природна катастрофа, надзвичайні ситуації, навколишнє середовище

Анотація

Дана стаття присвячена короткому аналізу надзвичайних ситуацій та катастроф природного і техногенного походження та характеристика їх видів. Показані основні чинники, що впливають на виникнення надзвичайних ситуацій. Розглянута проблема методів прогнозування змін навколишнього середовищща.

Посилання

1. Білявський Г.О. Основи екології : [навч. посіб.] / Г.О. Білявський. – К. : Либідь, 2006. – 408 c.
2. Буравльов Є.П. Класифікація і управління техногенними ризиками: Екологія і ресурси / Є.П. Буравльов, І.П. Дрозд, Г.М. Коваль: [зб. наук. праць]. Укр. Ін-т дослідж. навколиш. середовища і ресурсів. – К.: УІНСіР РНБОУ, 2003. – C. 17-25.
3. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія. Чернівці: Рута, 2001.– 248 с.
4. Демчишин М.Г. Техногенні впливи на геологічне середовище території України. – К.: Гнозіс, 2004 . – 156 с.
5. Довгань А.І. Природно-екологічна безпека населення України та її регіонів // Географія та сучасність. Збірник наукових праць. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003. – Випуск 9. – С. 114-123
6. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональ ний вимір загроз і ризиків : монографія / С.П. Іванюта, А.Б. Качинський. – К. : НІСД, 2012. – 308 с.
7. Малахов І.M. Техногенез у геологчному середовищi / І.M. Малахов. – Кривий Рiг : ОКТАНПРИНТ, 2003. – 252 с.
Опубліковано
2016-02-29
Сторінки
37-41
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ