ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ ЯК КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

  • О.А. Марченко
Ключові слова: туристичний кластер, інноваційний підхід, конкурентна перевага, економічний регіон, кластеризація

Анотація

У статті проведено дослідження процесів формування інноваційних туристичних кластерів як конкурентної переваги розвитку економічного регіону.

Посилання

1. Швец И.Ю. Пространственно-региональная кластеризация туристического комплекса / И.Ю. Швец // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 65–73.
2. Про стан та перспективи розвитку туризму в Україні: Інформ.-аналіт. матеріал до парламентських слухань / В.І. Цибух, Г.П. Науменко, В.К. Федорченко та ін. – К.; Вид-во «КІТЕП». – 2000. – 87 с.
3. Марченко О.А. Регіональні аспекти управління розвитком галузі туризму / О.А. Марченко // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Научный потенциал мира» (15-22 вересня 2014 р., Болгарія). – С. 15-17.
4. Марченко О.А. Трансформації та удосконалення регіональної структури туристичної галузі: монографія. – Херсон: Айлант, 2014. – 344 с.
Опубліковано
2016-02-29
Сторінки
63-66
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ