ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗСЕЛЕННЯ ФРАНЦУЗІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ

  • Є.С. Cидорович
Ключові слова: розселення, французи, вівчарство, земельні наділи

Анотація

У статті проводиться аналіз розселення вихідців з Франції на території Херсонської та Таврій- ської губерній. Окремо досліджують економічні сфери, в яких були задіяні ці іноземці. Визначаються основні «центри» перебування французів на Півдні України.

Посилання

1. Багалій Д. Заселення південної України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її культурного розвитку. / Д. Багалій – Харків, 1920. – 111 c.
2. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Том 11. Ч. 2. Таврическая губерния. – СПб.: Типография Департамента Генерального Штаба, 1849. – 260 с.
3. Державний архів Одеської області. – Ф. 1. – Оп. 152. – Спр. 15.
4. Там само. – Ф.1. – Оп. 154. – Спр. 1.
5. Там само. – Ф.1. – Оп. 171. – Спр. 2.
6. Там само. – Ф.1. – Оп. 219. – Спр. 1.
7. Там само. – Ф.2. – Оп. 11. – Спр. 1.
8. Там само. – Ф.4. – Оп. 2. – Спр. 2.
9. Державний архів Херсонської області. – Ф.14. – Оп. 2. – Спр. 123.
10. Там само. – Ф.14. – Оп. 2. – Спр. 124.
11. Там само. – Ф.14. – Оп. 1. – Спр. 539.
12. Там само. – Ф.14. – Оп. 2. – Спр. 54.
13. Там само. – Ф. 14. – Оп. 2. – Спр. 196.
14. Там само. – Ф. 14. – Оп. 2. – Спр. 444.
15. Там само. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 1493.
16. Там само. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 1887.
17. Там само. – Ф. 302. – Оп. 1. – Спр. 203.
18. Там само. – Ф. 302. – Оп. 1. – Спр. 485.
19. Там само. – Ф. 302. – Оп. 1. – Спр. 571.
20. Там само. – Ф. 302. – Оп. 1. – Спр. 758.
21. Де-Рибас А. Из пришлого Одессы. Сборник статей / А. Де-Рибас. – Одесса: Типография Л. Кихнера, 1894. – 399 с.
22. Дружинина Е. Южная Украина в 1800- 1825 гг. / Е. Дружинина. – М.: Наука, 1970. – 385 с.
23. Золотов В. Внешняя торговля Южной России в первой половине XIX века / В. Золотов. – Ростовна-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1963. – 102 с.
24. Іваненко О. Українсько-французькі зв’язки: наука, освіта, мистецтво (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) / О. Іваненко. – К.: Інститут історії України, 2009. – 320 с.
25. Макидонов А. К светской и церковной истории Новороссии (XVIII-XIX) / А. Макидонов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Запорожье: Просвіта, 2008. – 140 с.
26. Машкін О. Іноземці в соціально-економічному житті України кінця XVIII – першої половини XIX ст. / О. Машкін. – К.: Інститут історії України, 2008. – 450 c.
27. Новороссийский календарь на 1841, издаваемый при Ришельевском лицее. – Одесса: Городская типография, 1840. – 328 с.
28. Новороссийский календарь на 1849, издаваемый при Ришельевском лицее. – Одесса: Городская типография, 1848. – 420 с.
29. Сидорович Е. Французские негоцианты в Черном море в конце XVIII-первой половине XIX в. / Е. Сидорович // Вопросы истории. – 2013. – № 6. – С. 153-160.
30. Скальковский А. Первое тридцатилетие истории города Одессы (1793-1823) / А. Скальковский. – Одесса, 1837. – 297 с.
31. Скальковский А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. 1730-1823 гг. / А. Скальковский. – Одесса: Городская типография, 1838. – 349 с.
32. Demidoff A. Voyage dans la Russie meridionale et la Crimee par la Hongrie, la Valachie at le Moldavie en 1837 / А. Demidoff. – Paris: Bourdin, 1840. – 625 p.
Опубліковано
2016-02-29
Сторінки
70-73
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ