ІНДЕКС ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОСТУПУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ РЕГІОНАЛІСТИКИ

  • В.К. Коробов
Ключові слова: регіональний розвиток, індекс, регіонального розвитку, індекс євроінтеграційного поступу, стратегія регіонального розвитку, Херсонська область

Анотація

Дана стаття присвячена проблемам методики викладання навчального курсу «Регіоналіс- тика». На прикладі практичної участі викладачів і студентів у реалізації комплексного дослідницького проекту з розрахунку Індексу євроінтеграційного поступу показано пізнавальні і методичні можливості вивчення студентами проблем регулювання регіонального розвитку із застосуванням комплексних індикаторів. Відповідний навчальний матеріал розроблено на основі власних досліджень і практичної участі у розробці і моніторингу виконання Стратегії регіонального розвитку Херсонської області до 2020 року. Виявлено пізнавальні і практичні можливості сконструйованого за участю автора Індексу євроінтеграційного поступу для адекватної оцінки місця Херсонщині у контексті регіонального розвитку в Україні і визначення перспектив і напрямків такого розвитку.

Посилання

1. Херсонщина. Офіційний сайт Херсонської облдержадміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://khoda.gov.ua/strategiyarozvitku-2020/ – (Дата звернення 26.05.2016)
2. Курило О. Каховська ГЕС–2: негативні наслідки її будівництва. – Сайт Центру досліджень південноукраїнського прикордоння (громадська організація). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sufront.org/en/bachennyaregonalnogo-rozvitku/152-kaxovska-ges-2-negativnnasldki-budvnicztva – (Дата звернення 26.05.2016)
3. Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні. Звіт. / упоряд. М. Корявець. – Чернігів: Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2015. – 104 с.
4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 – (Дата звернення 26.05.2016)
5. Порядок денний асоціації між Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію від 16.03.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248502634&cat_id=248502501. – (Дата звернення 26.05.2016)
6. Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Яворська В.В. Регіоналістика. Географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. – Херсон: ОЛДІПЛЮС, 2015.
Опубліковано
2016-05-30
Сторінки
22-26
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ