ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ДОСТУПОМ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Р.С. Молікевич
Ключові слова: інформаційний простір, суспільно-географічний процес, Інтернет, аккаунт, інформаційне суспільство

Анотація

У статті висвітлено питання розвитку глобальної мережі Інтернет в Херсонській області, що є однією з вагомих характеристик при оцінці рівня розвитку суспільства. Запропоновано підхід щодо оцінки регіональних диспропорцій у кількості користувачів мережі за обліковими аккаунтами соціальних мереж. Виконано оцінку забезпеченості населення доступом до мережі Інтернет по районам і міськрадам Херсонської області.

Посилання

1. Індекс глобальної конкурентоспроможності 2013: Забезпечення сталого зростання та формування стійкості [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.feg.org.ua/uploadfiles/reports/files/3_chapter1_ukr.pdf
2. Національна система індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.ecsor.com.ua/files/indicator_r2.pdf
3. Нємець К.А. Концепція інформаційного суспільно-географічного простору і її застосування в суспільно-географічних дослідженнях. Доповідь на науково-методичному семінарі кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства [Електроний ресурс] / К.А. Нємець. – 2013 р. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/geograf22/ss-16102723
4. Прушківська Е. Походження, сутність та розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових перетворень / Е. Прушківська, А. Переверзєва // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №1(79). – С. 196-201.
5. Херсонская область в интернете: цифры и факты. Июнь 2015 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://download.yandex.ru/company/Yandex_onSearch_Kherson_06_2015.pdf
Опубліковано
2016-05-30
Сторінки
27-30
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ