Класифікація периферій в соціально-економічній географії

  • І. Пилипенко
Ключові слова: периферія, центр, класифікація, соціально-економічна географя

Анотація

У статті освітлюється класифікація периферій як об’єктів соціально-географічного дослідження. Автором запропоновані поняття «периферія» та «центр» в якості центральних категорій концепту «центр-периферія».

Посилання

1. Congress of the European regional science association (Jyväskylä, Finland, August 27-30, 2003). – Режим доступу до джерела: http://www.jyu.fi/ersa2003/cdrom/papers/503.pdf
2. Friedmann, J. Territory and Function: The Evolution of Regional Planning / J. Friedmann. – London: Edward Arnold, Ltd., 1979.
3. Lozyns’kyi R. The Modern State of Geographical Studies on the Problems of Peripherality [Електронний ресурс] / Roman Lozyns’kyi // Regional Barometer, No 1 (27) 2012. – режим доступу до джерела: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br27_1lozynskyi.pdf
4. Potte R. B. Geographies of Development: An Introduction to Development Studies / Robert B. Potter,Tony Binns,Jennifer A. Elliott, David Smith. – Edinburgh: Pearson E.L., 2008. – 545 р. 5. Pylypenko I. Center-periphery relations and connections: regional dimension / Ihor Pylypenko // Kyiv geographic almanac. – 2013. – № 8. – C. 66-71.
6. Raagmaa G. Centre-periphery model explaining the regional development of the informational and transitional society [Електронний ресурс] / Garri Raagmaa // 43rd Congress of the European regional science associahion (Jyväskylä, Finland, August 27-30, 2003). – Режим доступу до джерела: http://www.jyu.fi/ersa2003/cdrom/papers/503.pdf
7. Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory: Second report on economic and social cohesion (adopted by the European Commission on 31 January 2001) // http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/contentpdf_en.htm
8. Vanhove N. Regional policy: a European approach (Theory- and practice) / Norbert Vanhove, Leo H. Klaassen. – Aldershot: Ashgate, 1999. – 639 p.
9. Wallerstein I. The Modern World-System: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century / I. Wallerstein – New York: Academic Press, 1974.
10. Грицай О. В. Центр й периферия в региональном развитии / О. В. Грицай, Г. В. Иоффе, А. Й. Трейвиш. – М.: Наука, 1991. – 168 с.
11. Пилипенко І.О. Суспільно-географічна периферія Запорізького та Херсонського пограниччя / І. О. Пилипенко // Розвиток географічної думки на півдні України : проблеми і пошуки: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 27-28 вересня 2006 р., Мелітополь / М-во освіти і науки, Мелітопольський держ. пед. ун-т. – Мелітополь : Вид-во «Мелітополь», 2006. – С. 126-129.
12. Пилипенко І. О. Історичні аспекти становлення та розвитку концепції «центр – периферія» / І. О. Пилипенко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені М. Коцюбинського. Серія : Географія. – Вінниця, 2008. – Вип. 15. – С. 103-107.
13. Пилипенко І. О. Методи та прийоми розподілу геопростору за ознаками «Центр – Периферія» / І. О. Пилипенко // Економічна та соціальна географія. Наук. зб. / [Ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) та ін.] –2010. – Вип. 60. – С. 29-37.
14. Пилипенко І. О. Механізми формування суспільно-географічних периферій в контексті динамічних концепцій регіонального розвитку / І. О. Пилипенко // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 162. – С. 23-27.
15. Пилипенко І. О. Поляризація географічного простору в зарубіжних концепціях та теоріях регіонального розвитку / І. О. Пилипенко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Геологія – географія – геологія. – Харків, 2009. – Вип. 30. – С. 170-174.
16. Пилипенко І. О. Систематика периферій у суспільній географії / І. О. Пилипенко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені М. Коцюбинського. Серія : Географія. – Вінниця, 2009. – Вип. 19. – С. 141-147.
17. Пилипенко І. О. Суспільно-географічна сутність та специфічні риси периферії як елементу геопростору / І. О. Пилипенко // Часопис соціально-економічної географії. – 2009. – Вип. 6 (1). – С. 61-65.
18. Шаблій О., Сохоцька Г. Категорії центральності і периферійності у загальній та описовій суспільній географії [Електронне джерело] – Режим доступу до джерела: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/istor_geograf/ist_geogr_26.pdf
Опубліковано
2016-05-30
Сторінки
31-36
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ