ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ МІСТ ПРИ РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЙ ЇХ РОЗВИТКУ

  • Г.П. Підгрушний
Ключові слова: місто, стратегія розвитку, суспільно-територіальна система, стадійно-еволюційний розвиток, поселенські мережі

Анотація

У статті розглянуто проблеми діагностики міст при розробці стратегій їх розвитку, зокрема із застосуванням підходів постнекласичної методології. Виділено наукові принципи розроблення стратегій розвитку міст в сучасних умовах, зокрема такі як: діалектизм, суб’єктно-об’єктна цілісність, системність,еволюціонізм, мультиплікативність. Розглянуто підходи до аналізу підсистемних блоків міста, як суспільно-територіальної системи: природно-ресурсного, соціального, господарського (економічного) та управлінського.

Посилання

1. Кизима В.В. Человек – субъект или объект ландшафтных преобразований? // Людина в ландшафті ХХІ століття: Гуманізація географії. Проблеми постнекласичної методології. – К., 1998. – С. 8–11.
2. Регіональна економіка. Словник-довідник / О.Д. Богорад, О.М. Невелєв, В.М. Падалка, М.В. Підмогильний. – К.: НДІСПМ, 2004. – 346 с.
3. Социологический справочник / Под. ред. В.И. Воловича. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 382 с.
4. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. – М.: ABF, 1996. – 704 с.
5. Паламарчук А.М. Общественно-территориальные системы (логико-математическое моделирование): Монографія. – К.: Наукова думка, 1992. – 272 с.
6. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1996. – 231 с.
7. Підгрушний Г.П. Промисловість і регіональний розвиток. – К.: Інститут географії НАН України, 2009. – 300 с.
8. Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир, Развитие России глазами страноведа. – М.: Новый хронограф, 2009. – 372 с.
Опубліковано
2016-05-30
Сторінки
37-42
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ