ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • А.Ю. Саркісов
Ключові слова: агропромисловий комплекс, агробізнес, агропромислова інтеграція, кластер, розвиток

Анотація

У статті розглядаються проблеми формування агропромислових кластерів. Автором поданий аналіз можливостей формування агропромислових кластерів на території Херсонської області. Визначені аспекти та принципова схема формування агропромислових кластерів. Виявлені основні фактори формування агропромислових кластерів в межах Херсонської області.

Посилання

1. Саркісов А. Особливості розвитку агропромислової інтеграції в ринкових умовах / А. Саркісов // Часопис соціально-економічної географії. – 2014. – Вип. 17 (2). – С. 149-153.
2. Саркісов А.Ю. Трансформація територіальної організації АПК Херсонського регіону в сучасних умовах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 – «Економічна та соціальна географія» / А.Ю. Саркісов. – Одеса, 2011. – 20 с.
3. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці / С.І. Соколенко. – К.: Логос, 2004. – 848 с.
Опубліковано
2016-05-30
Сторінки
53-60
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ