РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

  • О.Г. Топчієв
  • Д.С. Мальчикова
  • В.В. Яворська
Ключові слова: адміністративно-територіальне реформування, адміністративно-територіальний устрій, планування територій, територіальні системи розселення, геодемографічні процеси

Анотація

У статті розглянуто питання регіоналізації України шляхом проведення адміністративно-територіальної реформи. Наголошено на підході щодо територіальної організації населення і розселення на регіональних історико- географічних засадах. Обгрунтовано перспективу організації території країни та її регіонів за допомогою законів планування території. Виконано поглиблений аналіз методології регіоналізації з урахуванням новітніх підходів геодемографічного аналізу та формування геопланувальної структури території, з метою деталізації найбільш поширеної на даний час трьохрівневої таксономії до 4-5 рівнів.

Посилання

1. Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Яворська В.В. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. – Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2015. – 372 с.
2. Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С. Планування територій: Навч. посіб. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 268 с.
3. Топчієв О.Г. Планування територій / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 268 с.
4. Мальчикова Д.С. Теоретико-методологічні і методичні засади геопланування сільської місцевості на регіональному рівні: Монографія. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 362 с.
5. Яворська В.В. Регіональні геодемографічні процеси в Україні: Монографія. – Кам’янецьПодільський: Аксіома, 2013. – 384 с.
Опубліковано
2016-05-30
Сторінки
61-68
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ