Сучасний розвиток теорії пляжевого морфолітогенеза (Одеська школа)

  • О.Б. Муркалов
Ключові слова: берег, берегова зон, динаміка, морфолітогенез, наноси, пляж, Чорне море

Анотація

Зараз теорія пляжевого морфолітогенезу і її практичне впровадження не є повними та задовольняючими запити практики. Це відзначається в умовах постійно зростаючого антропогенного тиску на берегові геосистеми загалом і пляжі особисто зокрема. Ретроспективний огляд результатів досліджень кафедри фізичної географії та природокористування показав системність (географічність) у вивченні пляжевого морфолітогенезу, що пов'язана із проведенням досліджень у природі й залученням кількісних даних. Обґрунтовано основні закономірності, окреслені напрямки подальшого вивчення і практичного застосування теорії пляжевого морфолітогенезу в берегознавстві та береговому природокористуванні.

Посилання

1. Аксентьев Г.Н. Опыт подсчета количества песчано-галечного материала, поступающего на пляжи Одесского побережья / Г.Н. Аксентьев // Научный ежегодник Одесск. гос. унив. – 1960а. – Вып. 2: Географические науки. – С. 85-87.
2. Бертман Д.Я. Опыт изучения динамики пляжей в зависимости от направления и силы действующего ветра / Д.Я. Бертман, Ю.Д. Шуйский, И.В. Шкарупо // Океанология (Москва). – 1971. – Том 11. – Вып. 3. – С. 450-459.
3. Выхованец Г.В. Динамика естественных песчаных пляжей Одесского залива (Черное море) / Г.В. Выхованец // Известия Всес. Географич общества. – 1981. – Том 112. – Вып. 3. – С. 253-259.
4. Зенкович В.П. Основы учения о развитии морских берегов / В.П. Зенкович. – Москва: Изд-во АН СССР, 1962. – 710 с.
5. Муркалов О.Б. Розвиток притулевих пляжів на абразійних берегах в північно-західній частині Чорного моря / О.Б. Муркалов // Вісник Одеськ. нац. унів. Геогр. та геол. науки. – Т. 8. – Вип. 5. – 2003. – С. 60-66.
6. Муркалов А.Б. Относительная устойчивость параметров пляжей во времени как отражение природы береговой зоны моря / А.Б. Муркалов // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2008. – № 1 (27). – С. 211-220.
7. Соловей Р.Н. Дослідження динаміки наносів на штучних піщаних пляжах Одеського берегозахісного комплексу / Р.Н. Соловей // Ерозія берегів Чорного і Азовського морів. – Київ: Карбон ЛТД, 1999. – С. 72-77.
8. Хренников И.А. Особенности оползневого склона отдельных участков Одесского побережья / И.А. Хренников // Труды Одесск. гос. унив. Серия геол.-геогр. наук. – 1960. – Том 150. – Вып. 7. – С. 81-116.
9. Шуйский Ю.Д. Фактор времени при анализе процессов развития береговой зоны моря / Ю.Д. Шуйский // Инженерна геология и хидрогеология (София). – Кн. 5. – София, 1976. – С. 3-16.
10. Шуйский Ю.Д. Динамика песчаных пляжей и их роль в развитии клифов / Ю.Д. Шуйский // Физическая география и геоморфология. – 1981. – Вып. 26. – С. 97-106.
11. Шуйский Ю.Д. Проблемы исследования баланса наносов в береговой зоне морей / Ю.Д. Шуйский. – Ленинград: Гидрометеоиздат, – 1986. – 240 с.
12. Шуйский Ю.Д. Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в Северо-западной части Черного моря / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Выхованец.– Москва: Недра, 1989. – 198 с.
13. Шуйський Ю.Д. Провідні закономірності формування штучних пляжів на Одеському березі Чорного моря / Ю.Д. Шуйський, О.Б. Муркалов // Актуальні екологічні проблеми півдня України: Зб. наук. Праць / [Відп. ред. О.В. Давидов]. – Херсон: Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2006. – С. 160-173.
14. Шуйский Ю.Д. Закономерности развития естественных прислоненных односклонных пляжей на абразионных берегах Черного моря / Ю.Д. Шуйский, А.Б. Муркалов // Вісник Одеськ. нац. унів. Геогр. та геол. науки. – Т. 17. – Вип. 3 (16). – 2012. – С. 8-31.
Опубліковано
2016-05-30
Сторінки
75-83
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ