ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУВАННЯ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • І.В. Охременко
Ключові слова: екологічний аудит, еколого-аудиторський процес, Херсонська область

Анотація

E статті викладено особливості впровадження екологічного аудиту в межах Херсонської області. З’ясовано історію становлення еколого-аудиторського процесу в Херсонській області. Досліджено особливості реалізації екологічного аудиту на об’єктах різного рівня організації в Херсонській області.

Посилання

1. Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.2004р. № 1862-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.
2. Охременко І.В. Геоекологічний аудит як інструмент забезпечення сталого розвитку регіону / І.В. Охременко // Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища. Збірник наукових праць за матеріалами Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (21-23 жовтня 2015 р., Рівне). – Рівне: РДГУ, 2015. – С. 136-137.
3. Шевчук В.Я. Екологічний аудит / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 344 с.
Опубліковано
2016-05-30
Сторінки
84-86
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ