СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ

  • Ю.Д. Шуйський
Ключові слова: освіта, наука, організація, спеціальність, галузь знань, науки про Землю, географія, геологія

Анотація

Свідоме руйнування потужної економіки України протягом 90-х років XX століття звело до мінімального рівня можливість існування освітянських закладів в державі. Одночасно кількість закладів вищої освіти (ЗВО) була підвищена в кілька разів. Відтак, зникла можливість необхідного фінансування ЗВО, що вкрай негативно позначилося в першу чергу на природничих науках (географії, фізиці, біології, геології, хімії тощо). Це ті фундаментальні науки, які є основою всієї освітянської та наукової системи, основою світогляду громадян країни, основою раціонального використання природних ресурсів. Небезпечно знижена творча мотивація педагогічного корпусу та порушений творчий авторитет педагога. Встановлена бюрократизація навчального процесу. Лібералізація навчального процесу сягнула критичної межі. Фактично не фінансується державою
наукова діяльність ЗВО.

Посилання

1. Калесник С.В. Проблеми физической географии: Текст / С.В. Калесник. –Ленинград: Наука, 1984. – 288 с.
2. Лямин В.С. Место географии в генетической классификации наук: Текст / В.С. Лямин. – Одесса: Астропринт, 2012. – 183 с.
3. Маринич О.М. Географія / Географічна Енциклопедія України. Том 1 / О. М. Маринич. – Київ: УРЕ, 1989. – С. 249-251.
4. Шуйский Ю.Д. Состояние современной географии и ее структура / Ю.Д. Шуйский // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – 2013.–Том 18. – Вип. 2 (18). – С. 7-21.
Опубліковано
2016-05-30
Сторінки
127-131
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ