ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ: АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ І НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • О.О. Афанасьєва
Ключові слова: рівень життя населення, якість життя, умови життєдіяльності, оцінювання рівня життя населення, індекс розвитку

Анотація

У статті проводиться аналіз наявних методик оцінки якості життя та умов життєдіяльності населення.  Розглядаються основні критерії оцінювання рівня життя населення. Наводиться порівняльна характеристика основних методик, які пропонуються в міжнародній, україномовній і російськомовній науковій літературі. На основі виділених переваг і недоліків цих методик окреслюються подальші напрями дослідження. Ключові слова: рівень життя населенн

Посилання

1. Лібанова Е.М. Вимірювання якості життя в Україні: аналітична доповідь / Е.М. Лібанова, О.М. Гладун, Л.С. Лісогор та ін. – К., 2013. – 48 с.
2. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : [монографія] / [З.С. Варналій, А.І. Мокій, О.Ф. Новікова та ін.] ; за ред. З.С. Варналія. – К. : Знання України, 2005. – 498 с.
3. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php.
4. International Living [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://internationalliving.com/2010/12/quality-of-life-index-2011-where-thenumbers-come-from/.
5. Happy Planet Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.happyplanetindex.org.
6. Human Development Reports (HDR) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hdr.undp.org.
7. OECD Better Life Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oecdbetterlifeindex.org.
8. The Legatum Prosperity Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prosperity.com.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
7-11
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ