ВІДОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

  • Т.І. Козак
Ключові слова: вплив, політична партія, геополітичні виклики, суспільно-географічний центр, літературні джерела

Анотація

У статті проаналізовано літературне відображення поглядів іноземних та вітчизняних науковців на основні проблеми політичної географії, зокрема впливовість політичних партій на територіальну організацію суспільства в просторово-часовому аспекті. Зосереджено увагу на партійних дослідженнях українських географів, що проводяться в наукових суспільно-географічних центрах. Установлено, що українська суспільно-географічна проблематика функціонування політичних партій посідає вагоме місце в світовій науці з погляду перспективи сучасних геополітичних викликів.

Посилання

1. Дністрянський М. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики / М. Дністрянський. – Львів : Літопис; Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 490 с.
2. Дністрянський М. Політична географія та геополітика України : [навч. посібник]. – Тернопіль : Богдан, 2010. – 344 с.
3. Склярська О. Політико-географічні процеси в Закарпатській і Чернівецькій областях : [монографія] / О. Склярська. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 242 с.
4. Трохимчук С. Політична географія світу: [навч. посібник] /С. Трохимчук, О. Федунь. – К. : Знання, 2007. – 422 с.
5. Шведа Ю. Політичні партії у виборах : теорія та практика виборчої кампанії : [навч. посіб.] / Ю. Шведа. – Київ : Знання, 2012. ‒ 373 с.
6. Шишацький В. Електоральна географія – новий напрямок суспільної географії в Україні / В. Шишацький // Економічна і соціальна географія. – К., 2002. Випуск 53.
7. Яценко Б. Політична географія і геополітика : [навч. посібник] / Б. Яценко, В. Стафійчук, Ю. Брайчевський та ін.; за ред. Б. Яценка. – К. : Либідь, 2007. – 255 с.
8. Gendźwiłł A. O związku partycypacji wyborczej i stabilności poparcia dla partii. Lokalne efekty frekwencyjne w wyborach parlamentarnych w Polsce w latach 2005–2011. / A. Gendźwiłł, T. Żółtak, J. Rutkowski. – Studia Socjologiczne. Tom: 214, Zeszyt:
3, 2014. – S. 107–126.
9. Seegel S. Ukraine under Western Eyes: The Bohdan and Neonila Krawciw Ucrainica Map Collection, Harvard Ukrainian Research Institute Publications, 2011. – 360 p.
10. Sobczynski Marek Ukraina, Wyd. Edition Spotkania, 1993. – 320 s.
11. Zarycki T. The New Electoral Geography of Central Europe, Research Support Scheme Electronic Library, Open Society Institute, Budapest, Virtus, Prague. 1999. – 81 p.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
19-23
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ