КОНЦЕПЦІЯ ЕТНОГЕОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

  • В.І. Тодоров
Ключові слова: етнонаціональні групи, етнічна географія, етносфера, етногеографічні системи, концепція етногеографічних систем

Анотація

У статті розглядаються теоретико-методологічні підходи до формування та розвитку етногеографічних систем. Розроблено методологічну схему дослідження етнонаціональних груп, розселених у поліетнічному середовищі. Обґрунтовано природно-географічні, соціально-економічні та суспільно-політичні чинники розвитку етнічних спільнот на різних етапах існування

Посилання

1. Рагулина М.В. Классическая концепция культурного ландшафта Карла Зауэра: история и современность / М.В. Рагулина // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Науки о Земле». – 2013. – Т. 6. – № 1. – С. 174–182.
2. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології : [підруч.] / М.Д. Гродзінський. – К. : Либідь, 1993. – 224 с.
3. Гладкий И.Ю. Географические основы этнической экологии : дис. … докт. географ. наук / И.Ю. Гладкий. – Санкт-Петербург, 2006. – 380 с.
4. Гумилев Л.Н. Этногенез и этносфера / Л.Н. Гумилев // Природа. – 1979. – № 1. – С. 46–55.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
107-113
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ