ІНТЕГРАЛЬНИЙ ІНДЕКС В ОЦІНЮВАННІ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ: НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

  • Д.С. Мальчикова
  • В.К. Коробов
  • А.Ю. Саркісов
Ключові слова: регіональний розвиток, стратегія регіонального розвитку, інфраструктура регіону, індекс розвитку інфраструктури, Херсонська область

Анотація

Стаття присвячена двом взаємопов’язаним проблемам: новітнім методам вимірювання розвитку інфраструктури регіону із використанням інтегральних індексів і методичним можливостям опанування цієї теми зі студентами в процесі викладання навчального курсу «Регіоналістика». Стаття підготовлена на основі практичного досвіду участі авторів протягом 2016 року в проекті «Інфраструктура регіонів України. Пріоритети модернізації», у реалізації якого взяла участь Херсонська міська громадська організація «Центр досліджень південноукраїнського прикордоння». Реалізацію проекту координує Поліський фонд міжнародних і регіональних досліджень у форматі Асоціації регіональних аналітичних центрів за участю Чернігівського національного технологічного університету. Залучення студентів до реалізації завдань проекту, вивчення проблем регіонального розвитку й інфраструктурної динаміки на лекційних і практичних заняттях відкривають нові пізнавальні та методичні можливості. Тема статті узгоджується з практичною та теоретичною роботою  викладачів кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету в складі робочої групи Херсонської облдержадміністрації з розроблення Стратегії регіонального розвитку Херсонської області до 2020 року, Плану дій із виконання цієї Стратегії та моніторингу її виконання.

Посилання

1. Бутирська І.В. Інфраструктурне забезпечення регіонального розвитку : проблеми та шляхи їх вирішення : [монографія] / І.В. Бутирська. – Чернівці : Книги – XXI, 2006. – 238 с.
2. Інфраструктура регіонів України. Пріоритети модернізації. Аналітичне дослідження / за ред. І. Садчикової, М. Коваль / ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», Фонд імені Фрідріха Еберта. – К., 2017. – 35 с.
3. Коробов В.К. Методичні можливості використання комплексних індикаторів регіонального розвитку у викладанні курсу регіоналістики / В.К. Коробов, Д.С. Мальчикова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наукових праць. –
Вип. 775–776: Географія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 189–194
4. Методологія планування регіонального розвитку в Україні. Інструмент для розроблення стратегій регіонального розвитку і планів їх реалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cg.gov.ua/web_docs/1/2014/11/docs/Methodology_of_RD_planning.pdf.
5. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 5 лютого 2015 р. № 156-VІІІ //Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 90.
6. Сотниченко Л.Л. Визначення рівня розвитку інфраструктури регіонів України / Л.Л. Сотниченко // Финансы, учет, банки. – № 1(20). – 2014. – С. 246–254.
7. Стан та перспективи розвитку інфраструктури регіонів України. Дослідження. Херсонська область [Електронний ресурс] // Фонд ім. Фрідріха Еберта. Представництво в Україні. – Режим доступу : http://www.fes.kiev.ua.
8. Ткачук А.Ф. Місцевий та регіональний розвиток. Участь громадян у місцевому розвитку. Практичний посібник для практичних людей / А.Ф. Ткачук. – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2012. – 144 с.
9. Топчієв О.Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. Навч. посіб. / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, В.В. Яворська. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 372 с.
10. Узунов В.В. Розвиток інноваційної інфраструктури регіонів України / В.В. Узунов // Державне управління: удосконалення та розвиток. Електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=638.
11. Фісун К.А. Методологія програмування розвитку регіонів України / К.А. Фісун. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 401 с.
12. Херсонщина. Офіційний сайт Херсонської облдержадміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://khoda.gov.ua/strategiyarozvitku-2020.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
24-30
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ