СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ

  • В.В. Смаль
  • В.О. Кокоть
Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальні проблеми, громадська організація, інновація, комерційне підприємництво, соціальний підприємець

Анотація

Соціальне підприємництво набуває все більшого поширення в світі як частина інклюзивної економіки. Метою дослідження є аналіз підходів до визначення соціального підприємництва, його сутності, специфічних рис, відмінностей від комерційного підприємництва, урядових ініціатив, громадських рухів тощо.

Посилання

1. Ashoka [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ashoka.org.
2. Austin, J., Social and commercial entrepreneurship: The same, different or both? / J. Austin, H. Stevenson, J. Wei-Skillern // Entrepreneurship Theory and Practice. – 2006 – Vol. 30 (1)/ – P. 1–22.
3. Bornstein D. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas / D. Bornstein. – Oxford University Press. Updated edition, 2007. – 368 p.
4. Bornstein D., Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know? / D. Bornstein, S. Davis.– Oxford University Press. Kindle Edition, 2010. – 147 р.
5. Dees J. The meaning of social entrepreneurship. Center for the Advancement of Social Entrepreneurship, Duke University’s Fuqua School of Business, 2001 / J. Dees [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf.
6. Grameen Bank. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.grameen-info.org.
7. Haber J. The business of good. Social entrepreneurship and the new bottom line / J. Haber. – Entrepreneur Press, 2016. – 224 p.
8. Johnson & Johnson. Social Responsibility in Action. – 2000.
9. Mair J. Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight / J.Mair, I. Martí // Journal of World Business. – 2006. – Vol. 41. – P. 36–44.
10. Martin R. Social Entrepreneurship: The Case for Definition / R. Martin, S. Osberg // Stanford Social Innovation Review / spring. – 2006. – Vol. 41. – P. 36–44.
11. Nicholls A. Playing the field: A new approach to the meaning of social entrepreneurship / A. Nicholls // Social Enterprise Journal. – 2006. – Vol. 2(1). – P. 1–5.
12. Shapiro R. What Exactly Is Social Entrepreneurship in America? // Stanford Social Innovation Review / R. Shapiro [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ssir.org/articles/entry/what_exactly_is_social_entrepreneurship_in_ america
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
69-74
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ