ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКИХ ТА СЕРЕДНІХ МІСТ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

  • С.О. Шулевський
Ключові слова: якість життя, умови життя, інтегральна оцінка, Українське Причорномор’я, великі міста, середні міста

Анотація

У статті наведено методику оцінки якості життя населення (ЯЖН) великих та середніх міст.
Виокремлено п’ять груп умов і чинників ЯЖН: демографічний потенціал, соціальний та соціокультурний розвиток, економічна та екологічна сприятливість. Проаналізовано якість життя населення великих та середніх міст Українського Причорномор’я за специфічними та узагальненим інтегральними індексами, які визначають ЯЖН. Виокремлено провідні міста й аутсайдери у регіоні.

Посилання

1. Босов А. Методика визначення інтегральних оцінок рівня розвитку територіальних одиниць районного рівня / А. Босов, Н. Скрипченко // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 61–74.
2. Гукалова І.В. Якість життя населення України: суспільно-географічна концептуалізація : [монографія] / І.В. Гукалова. – К. : ДП «Друкарня МВС України», 2009. – 347 с.
3. Заставний Ф.Д. Географія України /Ф.Д. Заставний. – Львiв : Свiт, 1990. – 360 с.
4. Корецкий Л.М. Типология и классификация городов – научно-методическая основа конструктивных решений их перспективного развития / Л.М. Корецкий // Территориальная организация производства и расселения. – К. : КГПИ, 1982. – С. 3–22.
5. Мартинюк О.В. Методичні підходи до інтегральної оцінки системи управління навколишнім природним середовищем території / О.В. Мартинюк // Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економіка». – Рівне, 2009. – Вип. 3 (47). – С. 471–480.
6. Паламарчук М.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії : [навч. посіб.] /М.М. Паламарчук, О.М. Паламарчук. – К. : Знання, 1998. – 416 с.
7. Покляцький С.А. Умови життя населення великих міст України / С.А. Покляцький. – К. : Наук. думка, 2016. – 184 с.
8. Теслюк Р. Умови та чинники якості життя населення / Р. Теслюк // Вісник Львівського університетуту. – 2007. – Вип. 34. – С. 286–291.
9. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики : [навч.
посіб.] / О.Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632 с.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
114-120
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ