ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНІ ДЕСТИНАЦІЇ УКРАЇНИ

  • О.В. Колотуха
Ключові слова: спортивний туризм, туристсько-спортивна дестинація, ранжування та групування регіонів, коефіцієнт відвідування регіону

Анотація

Важливим підсумком суспільно-географічного дослідження спортивного туризму в Україні є проведення ранжування та групування регіонів країни відповідно до певних таксономічних рівнів (туристсько-спортивна дестинація макрорайонна – туристсько-спортивна дестинація районна – туристсько-спортивна дестинація локальна – туристсько-спортивна дестинація елементарна). На підставі визначених критеріїв на території України для потреб спортивного туризму виділено 3 туристсько-спортивні районні дестинації (з них 2 гірські реципієнтні – Східнокарпатська й Кримська), серед яких виокремлюється 11 туристсько-спортивних локальних дестинацій. У межах рівнинних локальних дестинацій виділено від двох до трьох туристсько-спортивних елементарних
дестинацій.

Посилання

1. Бейдик О. Рекреаційно-туристські ресурси України. Методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О. Бейдик. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2001. – 395 с.
2. География рекреационных систем СССР / Под ред. В. Преображенского, В. Кривошеева. – М. : Наука, 1980. – 219 с.
3. Інструкція щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю : наказ Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2014 р. № 1124 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1340-14.
4. Казаков В. Олешківські піски – новий регіон спортивного туризму / В. Казаков. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, ПП «СКД», 2009. – С. 181–184.
5. Колотуха О. Геопросторова організація спортивного туризму: Монографія / О. Колотуха. – Кіровоград : ФО-П Александрова М. В., 2015. – 448 с.
6. Колотуха О. Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження : автореф. дис… д-ра геогр. наук: 11.00.02 / О. Колотуха. – Одеса, 2016. – 40 с.
7. Крачило Н. География туризма : [учебное пособие] / Н. Крачило. – К. : Вища школа, 1987. – 208 с.
8. Мезенцев К. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку Монографія / К. Мезенцев. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 253 с.
9. Пирожник И. Основы географии туризма и экскурсионного обслуживания / И. Пирожник. – Минск : Изд-во «Университетское», 1985. – 253 с.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
101-111
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ