ПАМʼЯТКИ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ

  • М.В. Мирош
Ключові слова: археологічний туризм, пам’ятки археології, «чорна археологія»

Анотація

У статті проаналізовано особливості археологічних ресурсів Львівської області, котрі могли б стати потенційним туристичним продуктом в контексті стратегічного розвитку туристичної індустрії. Охарактеризовано типові ділянки для потреб археологічного туризму на території Львівщини. Виділено головні проблеми розвитку та популяризації археотуризму в регіоні.

Посилання

1. Александрова А.Ю. Міжнародний туризм : [підручник] / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект Пресс, – 2002, – 470 с.
2. Арбузова К.И. Проблемы развития археологического туризма в Западносибирском регионе / К.И. Арбузова // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук». – 2012. – Томск, 5–6 апреля. – С. 52–54.
3. Закон України «Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004 р.
4. Зорін І.В. Туристський термінологічний словник / І.В. Зорін, В.А. Квартальнов. – М. : Радянський спорт, 1999. – 384 с.
5. Квартальнов В.А. Туризм: теорія і практика / В.А. Квартальнов. – М. : Фінанси і статистика, 1998. – 312 с.
6. Сапрунова У. Туризм: еволюція, структура, маркетинг / У. Сапрунова. – М., 1998. – 320 с.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
112-118
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ