ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ В РЕКРЕАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • В.І. Новикова
Ключові слова: засоби розміщення, інфраструктура рекреаційної діяльності, санаторно-курортні (оздоровчі) заклади, туристські пасажирські транспортні засоби зі спальними місцями, колективні засоби розміщення туристського спрямування, рекреаційні ресурси

Анотація

У статті розкривається суть поняття «засоби розміщення», схарактеризована кожна група з їхньої класифікації: готелі й аналогічні заклади, спеціалізовані заклади, інші колективні й індивідуальні засоби розміщення. Визначено місце засобів розміщення серед видів інфраструктури рекреації та проаналізовано використання окремих їхніх складових у рекреаційній діяльності. Виявлені можливості залучення засобів розміщення в якості рекреаційних ресурсів.

Посилання

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство : учеб. [для студ. высш. учеб. завед.] / С.И. Байлик. – [2-е изд. перераб. и доп.]. – К. : Дакор, 2009. – 368 с.
2. Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства : [навч. посіб.] / Н.М. Кузнецова. – К. : Ін-т туризму ФПУ, 1997. – 172 с.
3. Милашко О.Г. Статистика туризму : [навч. посіб.] / О.Г. Милашко. – Одесса : ОДЕУ, 2010. – 168 с.
4. Новикова В.І. Готельне господарство як складова туристської інфраструктури / В.І. Новикова // Географія та туризм : наук. зб. – 2009. – Вип. 2. – С. 133–138.
5. Новикова В.І. Засоби розміщення в туристській діяльності, їх класифікація та застосування / В.І. Новикова, К.В. Фролова // Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки : зб. тез Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (15 грудня 2015 р., м. Кіровоград). – Кіровоград : КОД, 2015. – С. 120–122.
6. Новикова В.І. Класифікація засобів розміщення та їх використання у туристській діяльності / В.І. Новикова, К.В. Фролова // Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки : зб. тез Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (15 грудня 2015 р., м. Кіровоград). – Кіровоград, 2015. – С. 20–24.
7. Новикова В.І. Рекреаційна інфраструктура: суть поняття, види, методи дослідження / В.І. Новикова // Географія в інформаційному суспільстві : зб. наук. праць. – У 4-х т. – К. : ВЛГ Обрії, 2008. – Т. IV. – С. 163–165.
8. Новикова В.І. Санаторно-курортна сфера: інфраструктурна складова, стан розвитку в Україні / В.І. Новикова // Географія та туризм : наук. зб. – 2011. – Вип. 16. – С. 93–101.
9. Новикова В.І. Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області) : дис. … к. геогр. н.; 11.00.02 – економічна та соціальна географія / В.І. Новикова / Інститут географії НАНУ. – К., 2008. – 268 с.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
119-127
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ