КОМПЕТЕНТНІСНО-ФОРМУВАЛЬНИЙ УРОК ГЕОГРАФІЇ

  • Л.П. Вішнікіна
Ключові слова: компетентнісно-формувальний урок, методична система, предметні географічні компетентності учнів, структура уроку

Анотація

У статті окреслено провідні особливості компетентнісно-формувального уроку та визначено його місце в методичній системі формування предметної географічної компетентності учнів основної школи; висвітлено концептуальні засади проектування такого уроку; наведено перелік окремих предметних географічних компетентностей учнів.

Посилання

1. Вішнікіна Л. Оцінювання предметної географічної компетентності учнів / Л. Вішнікіна // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІІІ (26), Issue: 50, 2015. – C. 37–40.
2. Вішнікіна Л. Проектування уроку географії / Л. Вішнікіна // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2012. – № 6–7. С. 3–13.
3. Врублевська М. Секрети успішного уроку географії / М. Врублевська. – Х. : Вид. група «Основа», 2005. – 144 с.
4. Довгань Г. Інтерактивні технології на уроках географії / Г. Довгань. – Х. : Вид. група «Основа», 2005. – 128 с.
5. Кобернік С. Мотиваційний компонент сучасного уроку географії в основній школі / С. Кобернік // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 11/12. – С. 2–8.
6. Корнєєв В. Урок географії: загальні вимоги, типи і структура / В. Корнєєв // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 3. – С. 2–5.
7. Пальчевський С. Цікава географія: 6 кл. 1 семестр / Пальчевський. – К.: Шк. світ, 2007 – 112 с.
8. Покась Л. Формування дослідницької компетентності учнів на уроках географії / Л. Покась // Географія та основи економіки в школі. – 2012. – № 11/12. – С. 4–7.
9. Самойленко В. Дидактика географії / В. Самойленко, О. Топузов, Л. Вішнікіна, О. Надтока, І. Діброва. – К. : Педагогічна думка. 2014. – 586 с.
10. Стаднік О. Нетрадиційні форми уроків / О. Стаднік. – Х. : Вид. група «Основа», 2005. – 128 с.
11. Шоробура І. Урок географії в сучасній школі / І. Шоробура – Хмельницький : Вид-во ХДПІ, 2004. – 54 с.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
149-155
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА